Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ROSELLE    

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych:

 1. wszystkich osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej www.roselle.pl;
 2. wszystkich osób, które śledzą fanpage Roselle na Facebooku oraz Instagramie;
 3. wszystkich osób, które dokonują zakupów w sklepie internetowym Roselle na www.roselle.pl 

  jest Roselle Store sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-533) przy ul. Beli Bartoka 55/102 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001054552, numer NIP: 7282876237, oraz kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 PLN (“Administrator” lub “Roselle”). Kontakt z Roselle jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail biuro@roselle.pl  

 

2. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej www.roselle.pl:

 • zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania ofertowe i produktowe (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • profilowanie w celu analizy statystyk korzystania ze strony internetowej www.roselle.pl(art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

2.  osoby, które śledzą fanpage Roselle na Facebooku oraz Instagramie

 • promocja naszych produktów i usług oraz budowanie pozytywnego wizerunku Roselle (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania ofertowe i produktowe (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do obserwowania naszych profili w social media i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

3. osoby, które dokonują zakupów w sklepie internetowym Roselle:

 • zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży naszych produktów, w tym obsługa procesu zamówień i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • wypełnienie obowiązków prawnych związanych z ewidencjonowaniem sprzedaży, które wynikają z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów polskiego prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 • obrona i dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży.

W przypadku: 

 1. osób odwiedzających i korzystające ze strony internetowej www.roselle.pl, które zdecydują się skontaktować z Administratorem przetwarzamy: imię, nazwisko, nr telefonu, adres email, treść wiadomości do Administratora; 
 2. osób, które śledzą fanpage Roselle na Facebooku oraz Instagramie, Administrator przetwarza: imię, nazwisko, adres email, ID Facebooka/Instagrama oraz inne dane udostępnione przez Facebook lub Instagram;
 3. osób, które dokonują zakupów w sklepie internetowym Roselle, które zdecydują się dokonać zakupu w Roselle, przetwarzamy: imię, nazwisko, adres zamieszkania (dostawy Zamówienia), adres e-mail, nr telefonu, NIP (oraz inne dane firmowe w przypadku chęci otrzymania faktury), dane dotyczące płatności.

 

3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy pozyskane dane osobowe przez następujący okres :

1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej www.roselle.pl

 • przez okres 3 lat od momentu wizyty na naszej stronie internetowej;
 • jeżeli zdecydujesz się na kontakt z nami Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym usuniemy niezwłocznie po rozwiązaniu Twojej sprawy.

2. osoby, które śledzą fanpage Roselle na Facebooku oraz Instagramie

 • do czasu aż pozostajesz obserwatorem naszego fanpage.

3. osoby, które dokonują zakupów w sklepie internetowym Roselle:

 • 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym złożone zostało ostatnie zamówienie.

 

4 . KOMU MOŻEMY UJAWNIĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej www.roselle.pl:

 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej oraz analizowania statystyk;
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Roselle w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;

2. osoby, które śledzą fanpage Roselle na Facebooku oraz Instagramie

 • operatorzy portali społecznościowych; 
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej;

3. osoby, które dokonują zakupów w sklepie internetowym Roselle:

 • podmioty obsługujące płatności za zamówione produkty w celu obsługi i realizacji płatności za zamówienia;
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszego sklepu;
 • podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz Roselle;
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Roselle w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

 

5. TWOJE PRAWA

Każda osoba, której dane przetwarza Administrator ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych; 
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO): prawo do przenoszenia danych;
 • w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO): prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 

6. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  

 

7. STATYSTYKI STRONY FACEBOOK

Korzystamy z funkcji statystyk strony udostępnianych przez Facebook. Statystyki strony to funkcja, która pozwala nam na przeglądanie zagregowanych i anonimowych danych o użytkownikach naszego fanpage oraz zrozumienie działań podejmowanych przez osoby go odwiedzające.. Dane w ramach funkcji statystyk strony przetwarzamy jako współadministrator razem z Facebook Ireland Limited. Wszystkie pytania dotyczące funkcji statystyk strony należy kierować bezpośrednio do Facebook. Więcej informacji znajdziesz tutaj: www.roselle.pl.   

 

8. PLIKI COOKIES

Na naszej stronie internetowej www.roselle.pl korzystamy z technologii plików cookies („ciasteczka”) i podobnych (np. pixel tags).  Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniach końcowych, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Pliki cookies, które używamy można podzielić na 2 kategorie:

 • pliki statystyczne i analityczne, które pozwalają nam zrozumieć jak użytkownicy zachowują się na naszej stronie internetowej za pomocą zagregowanych i anonimowych informacji statystycznych;
 • pliki marketingowe i remarketingowe, które pozwalają nam śledzić użytkowników naszej strony internetowej i reklamować nasze produkty online.

Korzystamy z wtyczek społecznościowych i narzędzi reklamowych Google i Facebook. Oznacza to, że - w zależności od ustawień urządzenia i Twojej zgody - informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej mogą być łączone z innymi informacjami, które zostały przekazane przez Ciebie do Google lub Facebooka albo, które zostały zebrane w wyniku korzystania z ich serwisów. Strony te gromadzą dane bezpośrednio z Twojej przeglądarki internetowej, przetwarzając je w ramach własnych polityk prywatności (odpowiednie linki znajdują się poniżej).   Zapisywanie plików cookies możesz wyłączyć bezpośrednio na urządzeniu wykorzystywanym do połączenia z naszą stroną internetową, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki:

Informacje dotyczące konfigurowania i usuwania plików cookies w innych przeglądarkach internetowych znajdziesz na stronach ich producentów.   

 

9. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Postanowienia Polityki Prywatności mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na nasze stronie internetowej i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji.

pixel